Postup montáže

Montáž fasádnych profilov je rýchla a uskutočňuje sa veľmi jednoducho. Pri doporučenom postupe montáže predídete praskaniu spojov.
Pre úspešné prevedenie montáže je potrebné toto náradie:

Postup montáže vo videu: